Danh mục Sinh trắc vân tay

Sinh trắc vân tay
04 Mar 2015
Xem

Sinh trắc vân tay

Dấu  vân  tay  có  sự  liên  kết  trực  tiếp với  não  bộ từ giai đoạn 13 – 19 tuần tuổi. Tuyệt  đối  không  có  2  dấu  vân  tay trùng nhau. Dấu vân tay vĩnh viễn sẽ không thay đổi trừ những tác động nghiêm trọng từ môi trường. DẤU VÂN TAY LÀ DẤU ẤN RI..